Više od 900.000 kn za rad udruga

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA – Nakon rasporeda kuna za namjene u kulturi, iz proračuna Koprivničko-križevačke županije raspoređeno je i nešto više od 900 tisuća za rad udruga građana. Među njima najviše novca ide braniteljskim udrugama, koje će pojedinačno dobiti prilično skromne iznose, no kako ih je na popisu čak 20, izdvajanje za njih penje se na 259 tisuća kuna. Kao i svake godine, Županija s povećim iznosom, ovaj put sa 85 tisuća, pomaže socijalnu i pravnu zaštitu vojnih invalida preko Zajednice udruga HVIDR-e. Udruge iz područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom, kojih je 15, bit će potpomognute s 253 tisuće kuna, a one koje skrbe o djeci i mladima s 95 tisuća. Za umirovljeničke udruge i Klub za starije Mariška određeno je 123 tisuće kuna, na popisu za sufinanciranje je i devet udruga iz raznih gospodarskih područja s 25 tisuća, te 20-tak udruga žena za čije većinom priredbe Županija daje 40 tisuća kuna. Kako je za veliki broj udruga teško odrediti kojem području zanimanja pripadaju, njih preko 40 svrstano je u posebnu grupu, a ukupna pomoć za njihov rad i programe iznosi 114.500 kuna. (RKC)

Vezano

Komentari su zatvoreni.