Udruga uzgajivača hrvatskog toplokrvnog konja

SV. PETAR OREHOVEC – Na samom kraju prosinca osnovana je još jedna udruga s nacionalnim predznakom, a njezino sjedište je u Svetom Petru Orehovcu. Udruga uzgajivača hrvatskog toplokrvnog konja nastala je na poticaj konjogojaca upravo iz tog dijela potkalničkog kraja, a želja da ne budu tek lokalnog karaktera ili udruga poput drugih koje samo okupljaju građane istih interesa, nastala je nakon razgovora u Hrvatskom centru za konjogojstvo u Lipiku. U sastanku s ravnateljem Centra Matom Čačićem sudjelovao je i načelnik Svetog Petra Orehovca Franjo Poljak.
– Budući da u ovom dijelu sjeverozapadne Hrvatske ima dosta toplokrvnih konja za koje još nema nacionalnog udruženja, tada se pojavila ideja da se u križevačkom kraju, u Svetom Petru Orehovcu osnuje udruga. Registrirali smo ju kao Udrugu uzgajivača hrvatskog toplokrvnjaka, kako bi se obuhvatila cijela ta populacija toplokrvnjaka, a udruga imala nadležnost za provedbu uzgojnog programa, rekao je načelnik Poljak.

Za smisao udruge ključna je upravo provedba uzgojnog programa toplokrvnjaka.
– Uzgojni program za toplokrvne konje predviđa nekoliko ciljeva. Jedan od njih ide ka tome da se stvori konj za svestranu upotrebu, od sporta i preponskih utakmica do vožnje zaprega, ali ujedno i za rekreaciju. To su glavni uzgojni ciljevi kojima se teži kod uzgoja te populacije konja, objasnio je Franjo Poljak.

Udruga je u postupku registracije pri nadležnom tijelu Ureda državne uprave, a čim stigne rješenje o osnivanju zatražit će suglasnost od Ministarstva poljoprivrede za bavljenje uzgojnim programom hrvatskog toplokrvnog konja. Prostor za rad Udruge, dva uredska prostora osigurala je Općina Sveti Petar Orehovec, a u planu je i zapošljavanje jedne osobe koja će za konjogojce s područja čitave države izdavati primjerice potvrde o ždrijebljenju ili putovnice za konje. Recimo i da je za prvog predsjednika Udruge uzgajivača hrvatskog toplokrvnog konja izabran Josip Plavec, koji je sa svojih 50-tak grla jedan od najvećih uzgajivača u potkalničkom kraju.

Vezano

Komentari su zatvoreni.