Žitnjak: dobit od 187 tisuća kuna

U prva tri kvartala tekuće godine zagrebačkoj trgovačkoj kući pao prihod, no smanjeni i rashodi

Zagrebačka trgovačka kuća Žitnjak d.d. ostvarila je u prvih devet mjeseci ove godine dobit od 144 tisuće kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2006. godine, kada je ostvaren gubitak od 6,03 milijuna kuna, znatno bolji rezultat. Prema upravo objavljenim poslovnim rezultatima, putem Zagrebačke burze, Žitnjak je u ovom razdoblju ostvario nešto manji ukupni prihod nego lani, 125,6 milijuna kuna u odnosu na prošlogodišnjih 127,8 milijuna. No, istodobno je došlo i do smanjenja ukupnih s 133,9 milijuna kuna u prvih devet mjeseci 2006. godine, na 125,4 milijuna u ovogodišnjem razdoblju.

Gledajući strukturu troškova, do najvećeg smanjenja je došlo u stavci Materijalnih troškova i troškova prodane robe, s 107,3 milijuna kuna na sadašnjih 95,9 milijuna. Iz Uprave tvrtke pojašnjavaju da Žitnjak i dalje ima slučajeva pravne nesigurnosti i nemogućnosti naplate potraživanja na vrijeme što mu, uz dugotrajnost aktulalnih sudskih sporova, otežava poslovanje i odražava se na likvidnost. U svih 12 mjeseci 2006. godine Žitnjak d.d. zabilježio je dobit od samo 187 tisuća kuna, što je ipak u odnosu na godinu prije, kada je bilo gubitka od 880 tisuća kuna, ipak pozitivni pomak. U protekloj godini tvrtka je ostvarila ukupni prihod od 234,4 milijuna kuna, što je znatno povećanje u odnosu na 197,5 milijuna koliko je zabilježeno tijekom 2995. godine.

Tijekom protekle godine tvrtka je također uspjela smanjiti svoje ukupne rashode za 18,03 posto. Žitnjak s tvrtkom Mlinar ima višegodišnju suradnju te je i povezan već neko vrijeme s križevačkom tvrtkom Mlinar. Naime, 2003. godine Mlinara je preuzeo zagrebački Žitnjak d.d., a odluka o povećanju temeljnog kapitala donesena je na izvanrednoj skupštini društva u prosincu prošle godine. Izvršena je emisija dionica serije B, i to 60.000 dionica nominalne vrijednosti 660 kuna. Temeljni kapital tvrtke od 117,763.600 kuna podijeljen je na 195.409 dionica, A emisije, nominalne vrijednosti 400 kuna po dionici te 60.000 dionica B emisije nominalne vrijednosti 600 kuna. Nakon preuzimanja, tvrtka ima ukupno 846 dioničara od kojih je najveći Žitnjak d.d. sa 23,49% udjela.

Tijekom prošle godine je došlo i do smanjenja ukupnih rashoda sa 215,1 milijun na 206,2 milijuna kuna Križevačka mlinarsko-pekarsko-trgovačka tvrtka Mlinar d.d. ostvarila je u 2006. dobit od 3,9 mil. kuna, što je znatno bolji poslovni rezulat od onog iz 2005. kada je ostvaren gubitak od 8,2 mil.. Tijekom 2006. godine došlo je i do porasta ukupnih prihoda tvrtke s 239,4 mil. kuna u 2005. na 246,4 mil. kuna u prošloj godini. Tijekom prošle godine došlo je i do smanjenja ukupnih rashoda sa 215,1 mil. na 206,2 mil. kuna, a najviše po osnovi materijalnih troškova i troškova prodane robe gdje su rashodi smanjeni za 10 mil. kuna. U križevačkoj tvrtki pojašnjavaju da su prihodi od poslovnih aktivnosti bili manji od planiranih, ali je došlo do porasta financijskih prihoda s osnove revalorizacije vrijednosti financijske imovine na tržišnu vrijednost budući da je Uprava donijela odluku da se te dionice smatraju kratkotrajnom financijskom imovinom rasploživom za prodaju.

Od veljače na burzi
Odbor za uvrštenje vrijednosnice Zagrebačke burze je krajem veljače odobrio uvrštenje redovnih dionica društva Žitnjak d.d. u Tržište dionica javnih dioničkih društava Zagrebačke burze. Temeljni kapital tvrtke iznosio je 141,893.670 kuna kuna, a nominalna vrijednost svake dionice je 690 kuna. Trgovina dionicama Žitnjaka započela je 23. veljače.

Vezano

Komentari su zatvoreni.