Do 15. listopada kandidiranje osoba za Savjet mladih

Udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi i drugi oblici organiziranja mladih u Križevcima javno su pozvani dati prijedloge kandidata za članove Savjeta mladih Grada Križevaca. Poziv upućuje Gradsko vijeće, a rok prijave kandidata za koje udruge žele da ih predstavljaju u Savjetu je 15. listopada 2007.

Do toga datuma predlagatelji (dakle udruge i slična tijela okupljanja mladih), moraju na adresu:

Gradsko vijeće – Odbor za izbor i imenovanja, Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, s naznakom "JAVNI POZIV ZA KANDIDATURU U GRADSKOM SAVJETU MLADIH" – ne otvarati, poslati ispunjeni obrazac za svaku osobu koju kandidiraju.

Članovima Savjeta mladih mogu postati osobe od 15 do 29 godina starosti, a obrazac, prema uputama iz Javnog poziva, mora sadržavati ime tj. naziv i sjedište (udruge, učeničkog vijeća, studentskog zbora i drugih oblika organiziranja mladih), ime i prezime kandidata s njegovim prebivalištem, datum i godinu rođenja, obrazloženje u kojem treba detaljno navesti razloge zbog kojih bi kandidat bio pogodan biti članom Gradskog savjeta mladih.

Obrazložiti treba i navesti je li kandidat dosad aktivno sudjelovao u radu udruga ili drugih organizacija, kojim vrstama problema mladih se bavio, je li se posebno isticao svojim radom i opisati njegov daljnji interes za pomoć mladima i sudjelovanjem u javnom životu, te potpis ovlaštenog predlagatelja.

Obaveza predlagatelja je i Prijedlogu priložiti: rodne listovi te potvrde o prebivalištu kandidata, Izvadak iz Registra udruga (ne stariji od šest mjeseci), za učenička vijeća potvrdu na kojoj se vidi da je izabrana osoba, a za studentske zborove izvadak iz Registra upisnika studentskih zborova.

Vezano

Komentari su zatvoreni.