Crkva ‘iz Međugorja’ u Panami!

Procelje_panamske_crkve.jpgDanašnje Pismo iz Paname bavi se zanimljivim fenomenom jedne katoličke crkve u Panami i načinom kako je ona povezana s Međugorjem.

Župna crkva Marije Majčice Božje u Panami sagrađena je 1997. godine, a što je posebno zanimljivo, prema modelu crkve Kraljice mira u Međugorju i posvećena je svetoj kraljici mira.

Gradnju i posvetu je napravio monsignor Dimas Cedeno, a župu vodi Otac Verar, oba u stalnom kontaktu sa župnom crkvom u Međugorju.

Ilustracije radi, naredna fotografija prikazuje originalnu crkvu iz Međugorja, dok su svi ostali prikazi panamske svete građevine.

Original_iz_Medjugorja.jpg

Oblaci_nad_crkvom.jpg

Interijer_crkve.jpgOtac Verar je isto tako autor nekoliko radova, među kojima vrijedi istaknuti tri
vezana uz Međugorje: "Marija Kraljica Mira – 16 godina prikazanja Gospe
u jednom jugoslavenskom selu i poruka današnjoj mladeži"
, "Međugorje
2000."
, "Zvani da budemo Kristova slika i Gospine poruke Međugorskoj
župi"
.

Tako je osnovana i crkvena zajednica Marijanske Sestre Kraljice Mira u Panami pod vodstvom svećenika Verara. Zajednica svako popodne ima isti program kao i matična crkva iz Međugorja.

Aktivizam ove crkvene zajednice nadilazi i granice Paname. Naime,
svake druge godine organizirane skupine ljudi odlaze na
hodočašće u Međugorje. Isto tako, osnovan je i Radio María sa svakodnevnim čitanjem Gospinih poruka, molitvama, raznim
programima vezanim uz katoličke teme te crkvenim pjesmama na panamskim
radio-valovima.

Kip_Marije_u_Panami.jpg

Dragim čitateljima i čitateljicama križevačkog portala toliko u ovom Pismu iz Paname!

Panamska_crkva_iz_Medjugorja.jpg

20 godina CSF
Vezano

Komentari su zatvoreni.