Kozmološki institut uključio u svoj rad nove znanstvenike

Prošle srijede, u sklopu novoosnovanog Instituta za kozmologiju i filozofiju prirode, održao se i prvi sastanak sekcije za teorijsko računarstvo u Križevcima u Kozmološkom centru gdje su pored članova instituta Ivana Radičeka i Andreja Dundovića sudjelovali i znanstvenici Bojana Kodrić i Ruben Becker sa Znanstvenog instituta Gran Sasso u L’Aquili.

Bojana Kodrić, Andrej Dundović, Ivan Radiček i Ruben Becker (izvor: icpn.hr)

S obzirom na primarnu usmjerenost Kozmološkog instituta ka fundamentalnim pitanjima, na sastanku se povela rasprava o tome što predstavljaju fundmentalna pitanja u teorijskom računarstvu. Zaključeno je da je jedno od takvih pitanja koncept svijesti te odnos računala i čovjeka, a što seže još iz doba Alana Turinga, začetnika modernog teorijskog računarstva. Na tu temu prirodno se nastavila kritika aktualnog trivijalnog razvoja tzv. umjetne inteligencije, a s čime u svojim istraživanjima dotiču i Kodrić, Becker i Radiček. Radiček se zatim osvrnuo na problem simboličkog jezika i svijesti kao i na kritiku formalne logike kao baze klasičnog računarstva, ali i prirodnih znanosti. Sudionici su se složili da je ovo tek početak diskusije koja treba predstavljati temelje za budući zajednički rad.

Ruben Becker i Ivan Radiček (izvor: icpn.hr)

Ovim posjetom Hrvatskoj i Križevcima, Kodrić i Becker su se uključili u rad instituta kao pridruženi članovi. Kodrić je rodom iz Zagreba, diplomirala matematiku na PMF-u u Zagrebu te doktorirala računarstvo na Institutu Max Planck za informatiku i Sveučilištu Saarska u Njemačkoj te se prije dolaska u L’Aquilu usavršavala u Japanu, na Nacionalnom institutu za informatiku u Tokiju. Becker je diplomirao i doktorirao također na Institutu Max Planck za informatiku i Sveučilištu Saarska, a dalje se usavršavao u Japanu i Italiji.

Vezano

Komentari su zatvoreni.