Grad će sufinancirati obnovu fasada u staroj jezgri

Rebalansom na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća, u proračun je uvrštena stavka sufinanciranja uređenja fasada u staroj gradskoj jezgri, za što je u ovoj godini predviđeno 200 tisuća kuna. Kuće i zgrade u centru grada pripadaju kulturno-povijesnoj cjelini, imaju status zaštićenog kulturnog dobra i zbog toga sve radove i intervencije na njima nadziru konzervatori. Njihova pročelja ukrašena su vijencima, vjenčićima, reljefima i štukaturama, a pri obnovi treba urediti sve te elemente i to korištenjem materijala koje dopuštaju konzervatori. Budući da takve fasade nisu jeftine, vlasnici kuća u njihovu se obnovu često ni ne upuštaju.

S druge pak strane, kuće u staroj gradskoj jezgri su i kulisa grada pa je važno da budu uređene, čuvaju povijest i pridonose stvaranju pozitivne slike i oku ugodne sredine. Nekoliko kuća na Strossmayerovom trgu obnovilo je svoja pročelja, no ima ih koje bi tek mogle zasjati u punoj ljepoti. Po uzoru na mnoge europske gradove, Križevci su pokrenuli model koji bi trebao pomoći rekonstrukciji povijesne jezgre.

Naš program je na tragu ranijih obećanja i nastojanja da se, koliko je moguće, srede i rekonstruiraju zgrade. Neke objekte koje smo mogli prijaviti na fondove nakon potresa smo prijavili i čekamo rezultate, ali isto tako neke vizure je nužno potaknuti prvenstveno zbog konzervatorskih zahtjeva”, rekao je gradonačelnik Mario Rajn uoči sjednice Gradskog vijeća na kojoj je ovaj program uvršten u proračun, no prošao je bez rasprave i eventualnih prijedloga. Sredstva predviđena za obnovu fasada rasporedit će se nakon objave javnog poziva, najavljeno je.

Vezano

Komentari su zatvoreni.