Grad Križevci dobio ocjenu 5 za transparentnost proračuna

Institut za javne financije predstavio je 29. lipnja 2022. rezultate osmog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih regionalnih/lokalnih jedinica, provedenog u studenom-prosincu 2021. i veljači-travnju 2022. Kako bi dobiveni rezultati bili što dostupniji i pregledniji, Institut je objavio interaktivnu kartu koja prikazuje stanje u svim županijama, gradovima i općinama, a dostupna je i detaljna analiza istraživanja. Križevci se nalaze među 80% gradova čija je razina transparentnosti proračuna ocijenjena ocjenom 5, kao i preostala dva grada Koprivničko-križevačke županije – Koprivnica i Đurđevac.

Od županijskih općina najvišu ocjenu dobili su: Drnje, Ferdinandovac, Hlebine, Kalinovac, Kalnik, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Peteranec, Podravske Sesvete, Rasinja, Sveti Ivan Žabno i Đelekovec. Ocjenu 4 imaju: Gola, Gornja Rijeka, Koprivnički Ivanec, Novo Virje, Sokolovac, Sveti Petar Orehovec i Virje.

Prosječna proračunska transparentnost – mjerena brojem proračunskih dokumenata objavljenih na mrežnim stranicama županija, gradova i općina – iz godine u godinu se popravlja, te u ovom ciklusu iznosi 4,5 od mogućih 5. To je znatno poboljšanje u odnosu na 2015. kada je iznosila prosječnih 1,8. Naravno, sama objava dokumenata ne znači apsolutnu transparentnost, no smatra se prvim korakom k višim razinama transparentnosti neophodnim za sudjelovanje građana u proračunskom procesu i kontroli prikupljanja i trošenja javnih sredstava.

Sve županije objavile su svih 5 traženih dokumenata, prosjek gradova je 4.73, a općina 4.36. No, još uvijek 19 gradova (15%) i 92 općine (21%) ne objavljuju ni sva tri dokumenta koje su po zakonu obvezni objavljivati, dok 14 gradova (11%) i 124 općine (29%) ne objavljuju dva dokumenta koje im je Ministarstvo financija preporučilo objavljivati. Dvije općine (Karlobag i Kijevo) nisu objavile nijedan proračunski dokument. Naravno, sama objava ključnih proračunskih dokumenata može se smatrati tek prvim, ali temeljnim korakom prema potpunijoj transparentnosti i participaciji građana, odnosno neophodnim preduvjetom za educiranje građana i njihovo uključivanje u lokalne proračunske procese.

Prema prosječnoj transparentnosti svih lokalnih jedinica na svome području, vodeće su Požeško-slavonska, Primorsko-goranska, Varaždinska i Međimurska, a na začelju se nalaze Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Dubrovačko-neretvanska i Brodsko-posavska županija. U odnosu na prethodni ciklus istraživanja, samo je 16% lokalnih jedinica objavilo veći broj dokumenata, 66% ih je objavilo jednaki broj, no 18% ih je objavilo manji broj dokumenata.

Vezano

Komentari su zatvoreni.