Gradski vijećnici dobivaju bonton, propisano je što smiju i ne smiju

Od sljedeće sjednice Gradskog vijeća križevački vijećnici će se morati pridržavati odredbi Kodeksa ponašanja koji bi trebali prihvatiti upravo na sjednici u utorak. Naime, novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa koji je stupio na snagu 25. prosinca prošle godine, predvidio je obavezu predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne samouprave da u roku od šest mjeseci donesu kodekse ponašanja koji sadrže odredbe o sprječavanju sukoba interesa i odnose se na članove predstavničkih tijela, inače će platiti kazne u visini od 5 do 15 tisuća kuna.

Model kodeksa ponašanja trebalo je izraditi Ministarstvo pravosuđa u suradnji s Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa, kako je Vlada RH lani navela u poglavlju o sprječavanju i suzbijanju korupcije u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, međutim taj model nije donesen. Tekst kodeksa o kojem će vijećnici raspravljati na sjednici u utorak izradila je Udruga gradova, zajedno s popratnim odlukama o imenovanju tijela koja će nadzirati primjenu kodeksa – Etičkog odbora i Vijeća časti.

Iako su građani i dosad očekivali da članovi predstavničkih tijela, gradonačelnici i njihovi zamjenici rade u javnom interesu, objektivno, nepristrano i transparentno, sad će ih na to obvezati i pisana pravila. Tako je, primjerice, nositelju političkih dužnosti zabranjeno tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi predlaganja ili glasovanja o odlukama na Gradskom vijeću. Ne smiju zlorabiti ovlasti, zabranjeno im je koristiti dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane osobe, kao i korištenje autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova. Vijećnicima je zabranjeno traženje ili primanje darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari, a zabranjeno je i davanje obećanja izvan propisanih ovlast.

Protiv onih za koje smatraju da se ne pridržavaju odredbi Kodeksa ponašanja, postupke pokreće Etički odbor na vlastitu inicijativu ili po prijavi Gradskog vijeća ili njegovog radnog tijela, gradonačelnika, zamjenika ili službenika upravnog tijela Grada. Osim toga, prijavu mogu podnijeti i građani koji imaju pravo biti upoznati s ponašanjem gradskih vijećnika koje je u vezi s obnašanjem javne dužnosti.

Vezano

Komentari su zatvoreni.