Župan Darko Koren postavio novo županijsko Kulturno vijeće

U ponedjeljak je u prostorijama Županijske uprave održana konstituirajuća sjednica Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije, koju je vodila predsjednica Vesna Peršić Kovač, a imenovani su još Nikola Cik, Ivanka Ferenčić Martinčić, Danijela Petrić i Martina Zdilar Sertić. Predsjednica Peršić Kovač zahvalila je na povjerenju te dodala kako ih čeka odgovorna i kreativna zadaća, ponajprije pregled prijava na natječaje za sufinanciranje programa i projekata ustanova, udruga i ostalih iz područja kulture za 2022. godinu, nakon isteka roka za podnošenja prijedloga 31. ožujka.

Članovi Kulturnog vijeća su kulturni djelatnici i umjetnici iz svih područja umjetnosti i kulture koji svojim dosadašnjim radom, dostignućima i poznavanjem problema vezanih za provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano. Imenovao ih je koprivničko-križevački župan Darko Koren na temelju prispjelih prijedloga kandidatura i sukladno Odluci o osnivanju Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije.

Kulturno vijeće savjetodavno je tijelo za obavljanje stručnih poslova iz područja kulture i umjetnosti, a osnovano je za sva područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njeno provođenje, a posebno za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Županije. Stručne, administrativne i druge poslove za Kulturno vijeće obavlja Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije.

Vezano

Komentari su zatvoreni.