Biraju se novi članovi gradskog Savjeta mladih

Na stranicama Grada Križevaca objavljen je Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Križevaca, savjetodavnog tijela Grada Križevaca koje promiče i zagovara potrebe, prava i interese mladih na području Križevaca. Osnovano je s ciljem savjetovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu.


Savjet ima sedam članova, a mogu se kandidirati i biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada koje u trenutku podnošenja kandidature imaju od 15 do 30 godina. Bira ih Gradsko vijeće na mandat od tri godine, a predložiti ih mogu udruge koje su prema statutu djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i neformalne skupine od najmanje 30 mladih. Detalji poziva, uvjeti i prijavnica nalaze se na stranici Križevci.hr.


Kandidature se dostavljaju Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Križevaca, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12 s naznakom Kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Križevaca i to zaključno do 18. siječnja.

Vezano

Komentari su zatvoreni.