Županijska skupština donijela proračun za 2022. godinu u iznosu od 853,6 milijuna kuna

U ponedjeljak, 22. studenoga u prostorijama Doma mladih u Koprivnici, sukladno svim epidemiološkim mjerama i preporukama, održana je 4. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije na kojoj su članovi raspravljali o 18 točaka dnevnog reda.

Sjednicu, kojoj su prisustvovali župan Darko Koren i zamjenik župana Ratimir Ljubić, vodio je predsjednik Skupštine Damir Felak. Članovi Skupštine su nakon uvodnog županovog obrazloženja raspravljali o prvoj točki dnevnog reda te izglasali Izmjene i dopune Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Ravnateljica PORA Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije Melita Birčić potom je predstavila Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine, istaknuvši kako je riječ o srednjoročnom aktu strateškog planiranja kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te sektorskih i višesektorskih strategija, a koji su članovi Skupštine nakon rasprave podržali.

Treća i najvažnija točka 4. sjednice Županijske skupštine bila je donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu. Župan Koren je obrazložio prijedlog Proračuna istaknuvši kako je unatoč zahtjevnim pandemijskim okolnostima, godina protekla u značajnom investicijskom ciklusu koji će se nastaviti i u idućem razdoblju što je kroz projekte poput Županijskog centra kompetencija i izgradnje pet školskih sportskih dvorana i iskazano u prijedlogu Proračuna u ukupnom iznosu od 853,6 milijuna kuna. Pročelnik UO za financije, proračun i javnu nabavu Darko Masnec je potom detaljno prezentirao stavke Proračuna, a nakon rasprave u kojoj tri amandmana Kluba zastupnika SDP-a i HSLS-a nisu prihvaćena, članovi Skupštine su s 20 glasova za i 14 glasova protiv izglasali Proračun za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Na sjednici su donesene i Odluka o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu, Plana rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu, Zaključak o davanju suglasnosti na osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Križevaca u korist Koprivničko-križevačke županije te Odluka o osnivanju prava građenja na zemljištu kčbr. 595/2 k.o. Koprivnički Ivanec u korist HEP- Operater distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb te Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova izabranih u Županijsku skupštinu Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu.

Članovi Skupštine podržali su i Rješenja o predlaganju izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „Piškornica“ d.o.o.-regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, a na tom će mjestu dužnost obavljati pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Marijan Štimac.

Donesena su i Rješenja o imenovanju Savjeta za razvoj sigurnosti prometa na cestama Koprivničko-križevačke županije te Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije kao i Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu na području Koprivničko-križevačke županije.

Vezano

Komentari su zatvoreni.