Saznajemo koliko se novca iz gradske blagajne izdvaja za stranke koje su ušle u gradsko vijeće

Danas se održava 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca, a na dnevnom redu naći će se 28 točaka. Jedna od njih bit će i Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača, zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Križevaca od konstituiranja Gradskog vijeća Grada Križevaca do 31. prosinca 2021. godine

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva koja se u Proračunu Grada Križevaca 2021. godinu osiguravaju za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača, zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Križevaca za razdoblje od konstituiranja Gradskog vijeća do 31. prosinca 2021. godine, za što je u Proračunu Grada osiguran iznos od 35.714,44 kune.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Grada Križevaca 2021. godinu imaju političke stranke koje u Gradskom vijeću imaju najmanje jednog člana kao i članovi Gradskog vijeća izabran s liste grupe birača. Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava, tako da svakoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova prema konačnim rezultatima izbora za članove Gradskog vijeća. Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuju se sredstava u iznosu 3.500,00 kuna godišnje. Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, političkoj stranci, odnosno nezavisnoj vijećnici pripada i pravo na naknadu od dodatnih 10 posto, tako da se za svaku članicu vijeća utvrđuje iznos od 3.850,00 kuna godišnje.

Shodno prethodnom izračunu, stranke i članovi lista grupa birača dobit će sljedeće iznose za 2021. godinu:

  1. Članovima s Liste grupe birača čiji je nositelj Mario Rajn pripast će 1.831,51 kuna, dok će članice iste liste dobiti 2.014,66 kuna,
  2. Hrvatskoj demokratskoj zajednici (dva člana i jedna članica) pripast će 5.677,68 kuna,
  3. Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske (jedan član, dvije članice) pripast će 5.860,83 kuna,
  4. Hrvatskoj demokršćanskoj stranci (tri člana) pripast će 5.494,53 kuna,
  5. Članu Liste grupe birača, nositelj liste Ivan Majdak, pripast će 1.831,51 kuna, dok će članica dobiti 2.014,66 kuna,

Vezano

Komentari su zatvoreni.