Grad poziva udruge na natječaj za financiranje programa i projekata u 2019. godini

Gradska upravaGrad Križevci, sukladno godišnjem planu javnih natječaja objavljuje javne natječaje za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u 2019. godini iz Proračuna Grada Križevaca. Natječaji se objavljuju za financiranje programa i projekata udruga koje djeluju u sljedećim područjima:

Kultura
Natječaj_udruge_kultura 2019
Upute za prijavitelje_udruge_kultura_2019

Sport i rekreacija
Natječaj_udruge_sport i rekreacija 2019
Upute za prijavitelje_udruge_sport, rekreacija 2019 

Socijalna skrb, zdravstvo i humanitarne djelatnosti
Natječaj_udruge_soczdravhumanitar 2019
Upute za prijavitelje_udruge_soczdravhumanitar 2019

Ove godine, sredstva za financiranje programa i projekata su uvećana u odnosu na prijašnje godine na 535.000,00 kuna kako bi se omogućilo sufinanciranje provedbe što većeg broja programa i projekata udruga koje djeluju na području Križevaca.

Rok za dostavu projektnih prijava je 28. siječnja 2019. godine, a natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

Natječajna dokumentacija_natječaj_udruge_2019

Vezano

Komentari su zatvoreni.