Obavijest o uvođenju cjelovitog sustava Riznice u poslovanje Grada Križevaca

Sukladno Zakonu o proračunu, Grad Križevci je prije desetak godina uveo sustav Riznice na način da su u okviru žiro-računa Proračuna Grada Križevaca otvoreni podračuni na koje se uplaćuju prihodi 9 proračunskih korisnika Grada Križevaca.

Međutim, sustav Riznice do sada nije bio u cijelosti implementiran, jer on nalaže da proračun ima jedan račun za sva plaćanja, a proračunski korisnici imaju jedan račun koji je dio računa proračuna. Do sada su proračunski korisnici Grada Križevaca prihode ostvarivali na podračune u sklopu žiro-računa Grada, no također su imali svoje žiro-račune na koje je Grad uplaćivao njihove vlastite i namjenske prihode koje su ostvarili na podračunu te sredstva kojima Grad financira njihovo poslovanje, a proračunski korisnici su potom vršili isplate dobavljačima.

Kako bi se dalje unaprijedilo financijsko poslovanje Proračuna Grada Križevaca u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja, odnosno postizanja učinkovitosti, ekonomičnosti i djelotvornosti proračunskih sredstava te racionalizacije upravljanja javnim novcem, ali i konačnog usklađenja s odredbama Zakona o proračunu, s datumom 31.12.2018. godine zatvaraju se svi žiro-računi proračunskih korisnika, a Grad i proračunski korisnici će od 01.01.2019. godine poslovati na sljedeći način:

Uplate u korist proračunskih korisnika
Molimo pravne i fizičke osobe da sve uplate u korist proračunskih korisnika Grada Križevaca vrše isključivo na dolje navedene podračune uz navođenje svih potrebnih podataka o uplatitelju te predmetu uplate, kao i ispravnog modela i poziva na broj:

1. Pučko otvoreno učilište Križevci HR3523400091510409006
2. Gradska knjižnica ”Franjo Marković” Križevci HR1323400091510409014
3. Gradski muzej Križevci HR9223400091510409047
4. Javna vatrogasna postrojba Grada Križevaca HR7023400091510409055
5. Dječji vrtić Križevci HR7423400091510409080
6. Osnovna škola ”Vladimir Nazor” Križevci HR8323400091510409209
7. Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci HR3923400091510409225
8. Glazbena škola Alberta Štrige Križevci HR1723400091510409233
9. Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci HR4323400091510409250

Plaćanja obveza proračunskih korisnika
Od 01.01.2019. godine sva plaćanja svih proračunskih korisnika Grada Križevaca vršit će se sa žiro-računa Grada Križevaca IBAN: HR8523400091821400000 kod Privredne banke Zagreb d.d.

Vezano

Komentari su zatvoreni.