I u našoj županiji provedba nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca.

Foto: pixabay.com

I u našoj županiji provedba nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca.

Protekle dvije godine na području Republike Hrvatske provodi se nacionalni monitoring invazivnih vrsta komaraca. U Koprivničko-križevačkoj županiji tigrasti azijski komarac Aedes albopictus prvi puta je službeno registriran 2016. godine upravo kroz nacionalni monitoring. Monitoringom je također potvrđeno i širenje takozvanog japanskog komarca Aedes japonucus na područje naše županije.

Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije će i ove godine sudjelovati u provedbi nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca. Na stručno odabrana mjesta u cijeloj županiji bit će postavljene ovipozicijske klopke za komarce. Klopke se sastoje od crne, čvrste plastične posude napunjene vodom i lesonit trake, a unutra se dodaje larvicidno sredstvo, VectoBac WDG biološki insekticid/larvacid. Na svakoj od 10 odabranih lokacija bit će izložene 3 klopke kako bi se zabilježile već postojeće jedinke, a naročito tek pristigle jedinke koje se još nisu razmnožile. Odabrane lokacije uključuju vulkanizerske radnje, benzinske pumpe, groblja, carinu te određene javne površine. Klopke će se redovito kontrolirati od strane djelatnika Zavoda, te će se svakih 14 dana prikupljati uzorci.

Nakon pregleda uzoraka i utvrđivanja vrsta, svi dobiveni rezultati dostavljat će se u Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prikupljeni podaci o zastupljenosti komaraca na području Hrvatske služe za izradu karte rasprostranjenosti žarišta, izradu jedinstvene nacionalne baze podataka koja će se koristiti za izradu procjene rizika za vektorske zarazne bolesti.

Vezano

Komentari su zatvoreni.