Još jedan sporazum o kreditiranju poduzetnika

Krizevac_razglednica_Krizevci_povijestKRIŽEVCI – Gradska uprava proširuje paletu mjera pomoći gospodarstvu; uz dva do sada sklopljena sporazuma s poslovnim bankama potpisan je i treći, prema kojemu će gradski proračun također pokrivati 2,5% kamate za poduzetničke kredite. Novi porazum predviđa kreditni okvir od 10 milijuna kuna.

Idu izmjene GUP-a, PPUG-a i UPU-a zone Čret

Zbog projektiranja 2. kolosijeka pruge od Dugog Sela do mađarske granice, Grad Križevci ići će u još jedne izmjene prostorno-planske dokumentacije; mijenjat će se Generalni urbanistički i Prostorni plan uređenja grada, te Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Gornji Čret, a prema okvirnim rokovima svi ti postupci trebali bi završiti do kraja svibnja 2014-te.

Za povrate studentskih kredita 234.000 kuna

Nakon što je Grad Križevci kreditiranje studenata počeo provoditi preko poslovne banke, sklopljen je ukupno 221 ugovor; od tog broja 76 je završenih studenata vratilo svoju obavezu, 79 otplaćuje, a u korištenju je 66 kredita. Studenti koji su u roku završili i u apsolventskoj godini imaju prebivalište na području grada ostvaruju pravo na povrat otplaćenih rata kredita; ove godine zahtjeve za povrat podnio je 41 student, te im je iz gradske blagajne isplaćeno 234 tisuće kuna.(RKC)

Vezano
2 komentara
  1. Kaja piše:

    Radujem se pomoći poduzetnicima, pa će i mladi lakše do posla…… Željno očekujem, početak i završetak radova na 2. kolosjeku, tako ćemo brže stizati do susjedne županije… Krediti za mlade, hvale vrijedni. A na mladima ostaje, da se potrude, prekinuti lanac “vječnog studenta”, i nagrada je tu….. Bravvvvvvvvvo, za Gradsku upravu….

  2. Kaja piše:

    Radujem se pomoći poduzetnicima, pa će i mladi lakše do posla…… Željno očekujem, početak i završetak radova na 2. kolosjeku, tako ćemo brže stizati do susjedne županije… Krediti za mlade, hvale vrijedni. A na mladima ostaje, da se potrude, prekinuti lanac “vječnog studenta”, i nagradaje tu….. Bravvvvvvvvvo, za Gradsku upravu….

Komentari su zatvoreni.