Kreće sustav internetske ponude teladi za prodaju

Hrvatska poljoprivredna agencija sa sjedištem u Križevcima u suradnji je s Udrugom za uzgoj i tov junadi “Baby beef” pokrenula novi tržišni projekt “Sustav internet ponude teladi za prodaju”, s ciljem olakšavanja i pojednostavljenja načina prodaje teladi, odnosno mogućnosti kupovine kvalitetne domaće teladi u svrhu daljnjeg uzgoja ili tova u Hrvatskoj. U te svrhe pokrenuta je web aplikacija “Jedinstveni registar domaćih životinja”, kao nadogradnja već postojeće Aplikacije za posjednike stoke, a mogućnost upisa ponude imaju posjednici goveda upisani u registar koji posjeduju Identifikacijsku karticu gospodarstva.

 

Pretraga je moguće prema županiji, općini i mjestu, te pasmini i spolu teleta, a rezultati pretrage tablično prikazuju popis teladi te ukupan broj grla. Za odabrano tele mogu se vidjeti sljedeći podaci: životni broj, spol, pasmina, datum rođenja i posjednik, te podaci o posjedniku i njegovim ostalim ponudama.
– Korisnik će putem posebnog prikaza moći pretraživati telad koja je u ponudi kao i telad koja nije u ponudi. U budućnosti se planira nadogradnju ove aplikacije s mogućnošću prikaza potražnje teladi, a u planu je razvoj aplikacije ponude i za druge vrste stoke, tek su neke od informacija u detaljnom dopisu za javnost koji potpisuje Eva Lučić Robić, stručna suradnica HPA-e.

Vezano

Komentari su zatvoreni.