Županija sufinancira saniranje križevačkih krovova

Ovih je dana župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, sukladno osiguranim sredstvima u županijskom proračunu te utvrđenom programu javnih potreba u kulturi županije za 2011. godinu, donio zaključak o rasporedu sredstava za zaštitu spomenika kulture i sakralnih objekata u ukupnom iznosu 555 tisuća kuna. Od toga su dvije pojedinačno najveće donacije namijenjene sanaciji krovišta na Hrvatskom domu u Križevcima, u iznosu 90 tisuća kuna te sanaciji krovišta na zgradi Gradskog muzeja Križevci, u iznosu 45 tisuća kuna. Od ostalih sanacija s križevačkog područja, s 10 tisuća kuna će se pomoći građevinsko-obrtnički i konzervatorsko-restauratorski radovi na zgradi župne crkve Blažene Djevice Marije u Glogovnici, a s 15 tisuća kuna sufinancirat će se obnova kapelice u Većeslavcu, u Župi Sv. Petra i Pavla, Sveti Petar Čvrstec.

Vezano

Komentari su zatvoreni.