Božić v recesiji

Snočka sem gledel TV-a, a kak je i red, sem rekel   – bum si pogledel Dnevnike, se po redu, da bi videl kakva je situacija i kaj mi se dobrega piše v svetloj budučnosti.
Ovoga leta se je počele nekak raneše. Na TV-u su počeli cinkati več  polovicom studenog, a i našu malu Varoš su počeli cifrati takaj nekak v to vreme. Pak gda sem videl tu raskoš, nekak mi je došla milina, i mam me je vlovila, kak veliju, potrošačka groznica.
Zvončeki, zvončeki…, gledim ja na TV-u, pak zvončeki po gradu, pak sem si gruntal da bi to mogle biti i svetlo na kraju tunela.

Prva vest je bila da su naši turisti odišli v Salzburg, pak da su sobom zeli preveč penezov a dime je skoro ništ ni ostale. A to je bila udarnička vest i tam, v Salzburgu, i tu pri nam i bormeš su za njimi išli si živi novinari i fotografski reporteri.

– Dragi gledaoci, s lica mesta se bu javil naš reporter Đurek. Pak, poveč ti nami, dragi Đurek, kaj ima novega, tam v tom Salzburgu, po pitanju naših penezov?
– Dobro veče, dragi moj Sebastijan, javlam se iz snegom zametenog Salzburga, ali ne zbog radi sanjkanja, nego, kak si i sam rekel, zato kaj su nas nasanjkali.
Ali, da, dobro veče i vama dragi gledaoci! Dragi Sebastijan, kak je za videti, tu je ništ ni moči videti, jer je se zamrmuljene i maglovite…
– No, dobre Đurek, ti same prati situaciju a mi pozivame našu prelepu reporterku z mesnog lica Štefaniju. Štefica, daj nam ti poveč kaj ima tam novega…
– Srdačni pozdrav, Sebastijan! U sedišču naših izabranih predstavnikov, skorem da i nema novosti. Same se karaju i prostače, pak jeni kriče da treba zebrati druge, a ovi prvi se brane da oni pojma nemaju i da su v tome jake složni, a se zbog naše svetle budučnost koju nam same oni mogu bezecerati.

Strela Božja da bi vu vas strefila, pak kaj bute vi jeni drugima povedali kaj ima novega, a meni ni da bi dobro večer  rekli. Sav besen, stisnul sem na drugoga kanala, a tam mi se zdopada onaj Bagoslav Miki. Čovek zgledi nekak onak, da bi mu bile moči verovati. A i meni je pripovedal i to mi je bile ono, profesionalne.
A pri njem nema onak, od oka. Prstom piči v one velike kino, i mam skoči na ekran naša Jacika, pak onda pitanje i mam odgovor da ju ima rad 14 % radnog naroda, nema ju rad 56 %, a ne bi se šteli mešat oni ostali.
I to mi se nekak zdopada, on pita narod, a narod najbolše zna.

Ali, onda vudre PP, i tu mi je pala kmica na oči. Posebno me srde oni kaj nude se po x.99. Nisu oni to povedali, ali kak sem se i ja negda bavil z EPP, mam sem ih pročital da koriste psihološki pristup da bi mi prodali nekaj skupega za kaj bi ja mislil da je skoro badaf.
Pak ja stisnem gumbeka, pak skoči program dalše, ali i tam je PP. Oni pak vele  da je – se zbog mene. Nije da bi oni kaj zaradili, nego da bi ja bil sretan i zadovolen. Posle njih dojdu oni kaj idu z menom čez život, a ja se nemren zmisliti gdi su oni bili gda sem hodil čez život.
Pak sem opet prehitil na sledeči program, a oni mam na početku vele da sem ja na prvom mestu. To sem več i predi čul, pak sem išal tam da bi proveril, ali vraga, gda sem došel, bil sem petnaesti po redu pak nisem ni štel čekati.

Tlak mi je več skočil na 183, jer mi se mam diže, ali tam gdi  bi trebale, če moram poslušati kak me maltreteraju z tim shoopingom. Ali, i na sledečem kanalu – PP. Pripoveda nekšna deklica tak milim glasom da bi joj čovek i otrova z ruke kupil, če bi joj poveroval. Ona mi nudi sakojačke medicine, a čak je i povedala da bum fakat mrl če ne bum progotnul bar tri fele koje su pune prirode i njezinih kvaliteta.

E, nečeš meni, zaurlam ja, i hitim još jeden kanal napred.
– Luđak jeden, pa kaj si skroz ponorel? – zaruži moja Pepica, da mi je mam daljinski opal z ruke. -  Pak ti moraš iti psihijatru jer si postal betežen na mozak. No, na one male kaj ti je još ostale. A kaj natiravleš te programe kak vrag grašnu dušu?

Moram priznati da sem taj čas pretrnul, kak me je splašila. Ali  sem se brzo pribral, makar ona stalne trdi da nisem pri sebi več dulje vreme, pak sem i ja zakričal:
– Pepica, ti nikaj ne razmeš. Kak ne vidiš da nas se skup maltreteraju, i same gruntaju kulike bu penezof potrošil taj siromašni narod. Nije njimi do toga da bi meni bil Sretan Božić, nego da bi oni bili sretni da mi prodaju muda pod bubrege, pa kaj košta da košta. Ti si nora kad kupiš jeden a dobiš tri i misliš da je to fakat tak. Je, brus, onaj jeden košta kak onih sih četiri, a z mene ne buju delali mulca.

Sad sem glumil da ju više ni ne čujem niti ne vidim, i pogledel sem čez obločec vun. Snegec prše još od snočka, je ga je za dvadeset centimetrov, a moram vam i priznati da sem na kratko pomislil da možda ipak nisem male skrenul. Negda mi je se bile  jasne kak beli dan. Prvo je došel sv. Nikola, a ja sem glancal bakanže s cvekima, da su se svetlile kak pesova jajca, a mati je povedala da mi bu nekaj i donesel, ali same če sem bil dober celoga leta.

Posele njega je došel mali Jezušek, pak mi je i on donesel neku sitnicu jer sem ja navek bil dober, a Novo leto je došlo onak stiha, same od sebe.
Onda je došel dimnjačar pak nam je i on donesel kolendara, a oko sv. Tri kralja došel je i župnik kaj bi blagoslovil stanje. Mati mu je štela dati 5 dinara milodara, a on ni štel zeti jer sme kakti bili siromašni, ali sejedno nam je dal blagoslova.


Denes mi se je pak se pomešale. Još dan predi Sih svetih je Dan veštica, pak se več kupuvle i darivle i obiležava a da ni sami ne znam kaj.
Retki siju šenicu na Barbaru ili Luciju, kad ju moru kupiti v shoping centru, a dojde i sv. Nikola da bi deci dara donesel. Negda je sobom vodil Krampusa, kak bi deca bila bogobojažljiva i vidla da dar moraju zaslužiti, biti dobri, jer če nisu Krampus bi ih mogel i kazniti, splašiti, da ne velim v pekel odnesti, jer deca to ipak nisu zaslužila. Denes je se drugač. O daru odlučuje Država, ministarstvo ili Gradska uprava, ili če su japica tajkun, pak  onda nema problema. Za one najsiromašneše, pobrinu se i dobri ljudi, kojih još uvek ima.

I mali Jezušek bu takaj došel pak bu i on nekaj donesel. Ali tu mi se sad zmašal i Ded Mraz, a more dojti i Baba Mrazica, da ne velim da negda ide i celi čopor Dedekov, pak čak i na motorima. Onaj pravi, negdašnji, je došel z severa, a pelali su ga sobovi, a istina Bog negda je znal i nebom leteti same da bi čim predi ili na vreme stigel. Denes, još i predi nek si oni dojdu, počme rat i si pucaju da nije znati šte po kome i zbog čega. I naša policija ima posla, ali ne da bi nekaj branila, nego da se pobrine da nešče ne bi ostal brez nosa, prsti, ili nedaj Bože, i brez oka.

Bi lagal če  bi rekel da i mi nisme pucali. Jesme! Ali drugač i z drugačkimi rekvizitima. Nismo mi znali kaj su uvozne petarde, ili to,  kak denes veliju, pirotehnika. Bila je «uvozna» same piksa od 3 kile v kojoj su nam Amerikanci pošiljali margarina, pak sme nabavili domačeg karbita, plunuli na njega i deli pod piksu, a na gornjem kraju, prele koje sme probušili z čavlom, zaprli z palcom. Jeden je držal palac dok se piksa ni napunila z eksplozivnim plinom, a drugi je na prutek del komačec papera, pak bi ga vužgal, a ovaj prvi bi ruku odmeknul, pak bi drugi vužgal na prelu. Gda je to ruknulo, piksa je odletela tri metra v luft. Potlam sme pet minuta zdehali čez otprta usta da bi nam k sebi došli bubnjiči v vuhu, i tak dok municija ni bila potrošena.

Po bor nisme išli v šoping centar, nek ravno v Ratarsku šumu. Mati je još predi zapamtila gdi je rasla koja lepa jela, ni drobna ni velika, a negda je trebale prtiti sneg do kolena da bi do nje došli. Bor je bil jeftin, koštal je same male straha, da nas ne bi videl lugar gda otuđujemo državnu imovinu. A videl nas je, garant, bar jenput gda sam i ja njega videl iza velike bukve, onak, v škrlaku i z lovačkom duplericom na ramenu. Dal bi glavu da je taj put rekel – Bog im grehe oprosti, naj si sirotinja pomore. – Oprostil nam je i mali Jezušek jer je i on znal da sme to praf – za praf zgrešili zbog radi njega.

Ne znam jel me je šte čul osim moje Pepice, ali i ja sem zakričal – meni ne bute ništ stržili. Nikaj, a kaj se mene dotikavle, promet vam bu 0. (slovima, nula kuna). Nek to i statistika ima v vidu, pak makar im i poremetil se statističke podatake.
Ali najte misliti da pri meni ne bu Božiča. Bu, ali onak po starinski, pak čak ni ne bu onak kak da je v recesiji.

Još uvek bi mogel boreka fkrasti, ali rekel sem da ga bum kupil. Da me ne bi prispodobili z onimi za koje veliju da si skup kradu.
Bum ga kupil kod domačeg čoveka, ščera odrezanog v njegvom rasadniku, a stržila mi ga bu jena lepa domača curička. I ni da je same lepa, nek je i pametna, a vidi se da oče i delati. Po toj zimi, na -10, dočekala me je z osmehom, makar sem rekel da nebum ništ kupil jer sem same došel gledet da bi ispital tržišče. A ona je rekla – dobro, bute kupili kad drugi put dojdete.

I došel sem, z mojom Pepicom. Male se je pogađala, ali borek je bil lepi pak sme ga kupili. A kaj je sad tu tak važne da o tom pripovedam. Pak to, kaj buju moji križevački penezi ostali v križevačkom žepu  pri našem čoveku. A on bu platil letriku, a i ti penezi buju ostali nami jer HEP-a još nisu privatezerali, kaj bi penezi išli v EU, ili tak nekak. Če mu bu koja kuna ostala, mislim od mojih penezov, bu i njegva bolša polovica odišla na plac, pak bu kupila sira i vrhnja od kume Bare, a penezi buju pak ostali dimov. I tak, jene z drugim, če bi si tak gruntali, bi to zišle fanj penezov kaj bi išli z ruke v ruku, a morti bi se i invešticije pokrenule. A da, i jeno radno mesto je več otprto, pak bu i naša deklica dobila peneze i bu si mislila da i za nju ima nade v Lepoj našoj (križevačkoj varoši).

Kaj se bora dotikavle več sem povedal da je lepi. A da bi ga zakitil, nikaj ne bum kupil. Se je dimov, još od negda. Imam kugličke stare i prek 30 let, a još zglediju kak nove. Složil sem i cukore v staniol, a orehe sem pofarbal na zlatno, vnuter zabil komačec drevca od šibice pak sem del konca da bi mogel obesiti. Složil sem i mašline, onak črlene farbe, a jedino su mi se zvezdice zdošle jer su bile od papera, pak su se znucale. Još imam čas pak bum splel nove, a moja Pepica me bu i pofalila da sem i ja nekaj delal.

Letriku nisem na bora metal još od negda, gda mi se jenput, još dok sem bil skroz mučki, borek vužgal, a to sem si za celo živlenje zapamtil. To niti je ni bila letrika, nek drobne svečice, ali sejeno.  A ni mali Jezušek se ni rodil pod letrikom, nek je bila Repatica na nebu kaj bi Gašpar, Melhior i Baltazar vidli kam trebaju iti prema Betlehemu.
Pod boreka bum del i tri jabuke božičnice polek jaslica koje sem takaj sam složil, a moja Pepica bu dela poklone za mene i mojega malog Pepeka. Ja ne bum ništ del pod bor, ali bum obečal da bum bolši nek kaj sem bil ovoga leta, a i to je nekaj.

V kuhinju se ne bum mešal. Se razme šte je za to kompetenten. Moja Pepica. Ali već sad znam da bakalara ne bu. Pak šte bi jel to trešče od ribe? Če bi baš i štel da bu riba, zbog radi posta, rajše bi pojel domaču ščuku z Šoderice, jer – domače je domače.
Negda su ljudi na Badnjak nosili slamu pod stol. Da bi to bil spomenek na malega Jezušeka koji se rodil na slami. Denes, v gradu, to baš i ni moguče složiti, pak ne bum. A moja Pepica tak i tak veli da imam dosti slame v glavi, pak je ni treba još slame pod stolom.

Imel bi ja još toga za reči, ali nemam čas. Idem pisati čestitke, onak po starinski, kak i negda. Bute rekli da me je pregazilo vreme. Ali nije. Znam ja delati i SMS, ali ne ču.

No, da. SRETAN BOŽIĆ i Vama!

Vezano

Komentari su zatvoreni.