Bodovanje za pravedniji najam gradskih stanova

KRIŽEVCI – Koji je najpravedniji način davanja u najam gradskih stanova, pitanje je kojim se već poduže bave u križevačkoj gradskoj upravi. Stari model, prema kojem se određivala početna cijena četvornog metra, pa se nadmetanjem stiglo do iznosa stanarine i odabira novog najmoprimca, odbačen je kao ne baš pravičan krajem prošle godine. Umjesto licitiranja uvedena je fiksna cijena kvadrata, a novim Pravilnikom točno određeno na koliko bodova ima pravo koji od zainteresiranih za stanovanje u gradskom stanu.

Tako će više šanse dobiti višečlana domaćinstva, osobe s dužim radnim stažom ili koje su više godina podstanari, naravno ako to mogu i dokazati, te oni u nužnom smještaju, koji imaju manje od 10 kvadrata po članu domaćinstva. No to nije i sve.
– Bitno je i da samohranom roditelju pripada 20 bodova, a vezano uz zdravstveno stanje i osobe s invaliditetom da se postotak bodova povećava analogno postotku invalidnosti. Npr. za 10% invalidnosti dobiva se 10 bodova, kaže gradonačelnik Branko Hrg.

Hrg smatra da su na ovaj način izbjegnute sve moguće nedoumice, kako u Povjerenstvu za davanje stanova u najam, tako i kod potencijalnih stanara, koji sad imaju priliku i sami točno izračunati na koliko bodova imaju pravo.

Vezano

Komentari su zatvoreni.