Jedan muškarac i jedna žena mogu biti glumci

Traže se muškarac i žena, stari od 21 do 30 godina, žena poželjne visine iznad 175 centimetara, muškarac ne niži od toga, za glumu u jednom kazališnom komadu redatelja Borisa Čataja.

Ako su živo željni glume i sa stalnim su boravkom u Križevcima, mladić i djevojka navedenih karakteristika neka ne zanemare ovu obavijest! Moraju se smjesta javiti na redakcija@krizevci.info kako bi bili upoznati s daljnjim postupanjem u vezi glumačkog angažmana.

Vezano

Komentari su zatvoreni.