Kalnik obnavlja svoje crkve

Na području Kalnika u tijeku je realizacija nekoliko projekta zaštite kulturnih objekata u suradnji s Ministarstvom kulture. Riječ je o sanaciji i arheološkim radovima na zidinama utvrde Stari Kalnik, zatim zamjeni krovišta crkve svetog Andrije u Kamešnici, te krovištu crkve svetog Brcka i kapelice svetog Valentina u Kalniku. Zbog cijene radova lokalna uprava je zatražila financijsku potporu Ministarstva kulture, koje je odgovorilo pozitivno i osiguralo ukupno 500.000 kuna. Od tog je iznosa 200.000 uloženo u zidine Starog Kalnika, isto toliko u crkvu svetog Andrije, te 100.000 u crkvu svetog Brcka i kapelicu svetog Valentina.

Općina Kalnik je, pak, iz svojeg proračuna za sufinanciranje nabrojenih projekata izdvojila 50-ak tisuća kuna, a načelnik Božidar Kovačić je dodao da je lokalna uprava od spomenutog Ministarstva zatražila da nastavi s plaćanjem većeg dijela troškova obnove nabrojenih objekata.
– Mi smo za iduću godinu kandidirali nastavak sanacije zidina Starog grada Kalnika. Što se tiče Kamešnice nastavljamo dalje sa fasadama, a što se tiče svetog Brcka na Kalniku, mi smo kandidirali toranj kojeg također treba prekriti bakrom. Može se reći da 10 godina imamo jako puno posla na našim sakralnim i kulturnim projektima.
Također, Ministarstvo kulture je osiguralo dodatnih 30.000 kuna za sanaciju crkve svetog Martina u Vojnovcu, a isto toliko i Općina Kalnik.

Vezano

Komentari su zatvoreni.