U 113 godina stvorili 13.754 kultivara

VecernjiList.gifPOVJESNICA Hrvatsko oplemenjivačko, sjemenarsko i rasadničarsko društvo (HOSRD) 1893.-2006.
       
Na Kraljevskom gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcima 19. rujna 1893. osnovano je, kao četvrto u Europi, Hrvatsko sjemenarsko društvo, preteča današnjega Hrvatskog oplemenjivačkog, sjemenarskog i rasadničarskog društva (HOSRD). Njegov je zadatak "da mogu oni koji sjeme prodaju, kao i oni koji ga kupuju, valjanost i vrijednost istoga upoznati, odnosno za svoju robu jamčiti, znanstvenim radom, shodnom podukom i uopće svakim mogućim načinom unaprijediti proizvodnju i trgovinu sjemena i sadnog materijala u Hrvatskoj".

Znanstvenici i stručnjaci toga društva razvijali su fakultete (Zagreb,
Osijek), institute (Zagreb, Osijek, Split, Poreč, Križevci), zavode,
odjele, pokušališta, napisali bogatu literaturu. Društvo je radilo
neprestano, ali s različitim imenima, a znanstvenici i stručnjaci
HOSRD-a, biljni genetičari, oplemenjivači bilja, sjemenari i
rasadničari u 113 godina stvorili su 13.754 kultivara (sorte i hibridi)
koji su se sijali na našim prostorima te diljem Europe i svijeta.
Vrijednost naše proizvodnje sjemena i sadnog materijala za 113 godina
kontinuiranog rada nadmašuje 6-9.650.000.000 USD. Uveli su u
proizvodnju 650 stranih kultivara.

Članovi HOSRD-a odgojili su stotine i tisuće inženjera, magistara i
doktora agronomije priznatih i poznatih, a dali su četiri akademika (A.
Tavčar, S. Borojević, J. Potočanac i S. Matić). Sjeme je izvor života i
jedina mogućnost kontinuiteta života na Zemlji. Nestankom sjemena i
njegova života na Zemlji bi prestao svaki život. Stoga je važno da
svaka država razvija svoje biljne genske izvore, da ih održava kako bi
služili pučanstvu za proizvodnju hrane. Iz sjemena (zrna ili ploda)
proizvodi se hrana za čovjeka i životinje. Neprocjenjiva je uloga
članova HOSRD-a, znanstvenika i stručnjaka, jer o njima ovisi ukupna
biljna proizvodnja hrane.

Sposobnost svake moderne države je da ima samodostatno poljodjelstvo i
vlastitu zdravu hranu, čije temelje (sjeme i sadni materijal)
osiguravaju oplemenjivači bilja, sjemenari i rasadničari, tj. članovi
HOSRD-a. Dvadeset prvo stoljeće već je označeno kao stoljeće genetike,
kultivara, sjemena i sadnog materijala pa je prilika da sada hrvatski
oplemenjivači, sjemenari i rasadničari daju svoj prilog razvitku Lijepe
naše. Zdrava autohtona hrana i proizvodi domaćeg podrijetla proizvedena
iz vlastitog sjemena i sadnog materijala velika su naša šansa.

20 godina CSF
Vezano

Komentari su zatvoreni.