Krešimir Habijanec izabran za predsjednika HGK Županijske komore

Na izbornoj sjednici Gospodarskog vijeća koja je održana u srijedu, 19. lipnja, direktor tvrtke Bistra
d.o.o. Krešimir Habijanec izabran je za novog predsjednika Gospodarskog vijeća HGK Županijske komore Koprivnica na mandatno razdoblje 2024. do 2028. godine. Predsjednik Gospodarskog vijeća HGK Županijske komore Koprivnica ujedno je i predsjednik HGK Županijske komore Koprivnica, a Habijanec će tu ulogu obavljati volonterski, priopćila je Županijska komora.


Ključna područja djelovanja HGK u narednom periodu definirana su strateškim dokumentima HGK, a usmjerena su na rast i razvoj gospodarstva, na zelenu tranziciju i održivi razvoj, digitalnu transformaciju, međunarodnu kvalitetu i prepoznatljivost, budućnost rada i konkurentnost ljudskih potencijala. Želja mi je da HGK Županijska komora Koprivnica bude mjesto okupljanja gospodarstvenika, promocije i zaštite interesa svojih članica, a komorske stručne službe su tu da slušaju glas poduzetnika i artikuliraju interese gospodarstvenika prema kreatorima gospodarskih politika“, rekao je Habijanec zahvalivši na izboru.

Dodao je da komora treba poticati poduzetničke inicijative i biti na raspolaganju svojim članicama, treba imati ključnu ulogu u povezivanju poslovnih subjekata, stvaranju prilika za rast i razvoj, te unaprjeđenju poslovnog okruženja. Najavio je suradnju s jedinicama lokalne i regionalne samouprave i partnerski odnos u kreiranju gospodarski razvijene i prosperitetne županije.
Krešimir Habijanec dolazi iz privatnog sektora, navodi se u priopćenju, iza sebe ima višegodišnje menadžersko iskustvo i direktor je građevinske tvrtke Bistra d.o.o. iz Đurđevca koja bilježi dobre poslovne rezultate. Predsjednik je Općinskog vijeća Svetog Ivana Žabno i u upravi je više sportskih klubova.

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno