Javna tribina – Izazovi udomiteljstva i podrška zajednice

JAVNA TRIBINA  Izazovi udomiteljstva i podrška zajednice

Javna tribina Izazovi udomiteljstva i podrška zajednice održat će se u petak, 20. svibnja 2016. godine s početkom u 13 sati, u općini Sveti Ivan Žabno, u prostoru kino sale, Trg Karla Lukaša 1.

Udomiteljstvo djece je poželjan alternativni oblik skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi – djecu bez roditelja, djecu žrtve nasilja, djecu roditelja koji zlorabe ili zanemaruju svoje roditeljske dužnosti odnosno koji nisu u mogućnosti izvršavati svoju roditeljsku ulogu na dobrobit djeteta i u njegovom najboljem interesu.

Udomiteljska obitelj pruža djetetu novu priliku za odrastanje u obiteljskom okruženju, kao jedinoj prirodnoj okolini odrastanja i nastoji mu osigurati sigurnu i poticajnu okolinu za njegov rast i razvoj.

Udomitelji imaju vrlo odgovornu i zahtjevnu ulogu, u čijoj realizaciji trebaju podršku ne samo sustava socijalne skrbi već i mnogih drugih sustava osobito odgojno-obrazovnog i zdravstvenog, odnosno trebaju suradnju i podršku cijele zajednice.

Kroz ovu javnu tribinu želimo razmotriti s kojim izazovima se susreće udomiteljstvo, kakvu podršku zajednice trebaju i imaju udomitelji i djeca u udomiteljskoj skrbi te koji bi bili potrebni i mogući smjerovi unapređenja udomiteljske skrbi, ne gubeći iz vida ono osnovno zbog čega udomiteljstvo postoji, a to je najbolji interes djeteta i ostvarenje njegovih prava među kojima je vrlo važno pravo djeteta na život u obitelji.

Kao predavači na javnoj tribini sudjelovat će doc.dr.sc. Maja Laklija s Pravnog fakulteta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada; predstavnice udruge Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece Mladenka Ravenski, udomiteljica i predsjednica udruge i Katarina Maček, mag.act.soc; Milivoj Androlić, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje; mr.sc. Kristina Frtalić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Križevci te Lidija Rezić, prof. psihologije i Natalija Stanković, prof. psihologije iz udruge Udruženje „Djeca prva“, nositelja projekta u okviru kojeg se organizira ova javna tribina. Na tribini očekujemo i aktivno sudjelovanje predstavnika Ministarstva socijalne politike i mladih, općine, UNICEF-a, udomitelja, predstavnika obiteljskog doma, dječjih vrtića, škola, policije, patronaže kao i svih sudionika javne tribine.

Pozivamo sve građanke i građane, roditelje, udomitelje, potencijalne udomitelje, stručnjake, sve koji rade s djecom i mladima, udruge te druge dionike u Koprivničko-križevačkoj i susjednim županijama da nam se pridruže na javnoj tribini.

Kroz raspravu i aktivan angažman svih sudionika, pored osvrta na izazove udomiteljstva i podršku zajednice, kroz ovu javnu tribinu želimo istaknuti važnost potreba i prava djece na život bez nasilja, važnost prevencije nasilja nad i među djecom i mladima te promovirati udomiteljstvo kao dobru alternativu skrbi u primarnoj obitelji i sigurno okruženje za rast i razvoj djece i mladih.

Javna tribina Izazovi udomiteljstva i podrška zajednice održava se u okviru projekta „Udomitelj=obitelj za nenasilje“ kojeg financira Ministarstvo socijalne politike i mladih, a provode Udruženje „Djeca prva“ iz Zagreba u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Križevci. Svrha projekta je pridonijeti prevenciji svih oblika nasilja nad djecom i mladima, kroz direktnu podršku udomiteljima na području Koprivničko – križevačke županije, usmjerenu na osnaživanje, stjecanje znanja te unapređivanje vještina nenasilnih metoda odgoja.

Vezano

Komentari su zatvoreni.