Predstavljeno istraživanje na temu „Iskustva i odnos srednjoškolaca prema sredstvima ovisnosti“

Predstavljeno istraživanje na temu „Iskustva i odnos srednjoškolaca prema sredstvima ovisnosti“

U četvrtak, 11. prosinca u prostorijama Županije održana je sjednica Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga. Predsjednik Povjerenstva ujedno i zamjenik župana Ivan Pal pozdravio je članove te otvorio sjednicu. Sjednici je prisustvovala i pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Željka Koluder Vlahinja. Teme o kojima se raspravljalo odnosile su se na razmatranje informacija dobivenih na sastanku u organizaciji Ureda za suzbijanje droga Vlade Republike Hrvatske te sa stručnog skupa za voditelje županijskih stručnih vijeća školskih preventivnih program te na razmatranje aktualne situacije na području prevencije i suzbijanja zlouporabe droga.

Navedene informacije pojasnila je zamjenica predsjednika Povjerenstva, profesorica Jasna Horvat Vlahović sa suradnicama. Navela je da su održani razni sastanci kojima je cilj iznošenje problematike te pronalaženje zajedničkog rješenja. Organizirana su stručna vijeća, a zadatak svih informiranja, stručnih usavršavanja je osnažiti voditelje školskih preventivnih programa u daljnjem kreiranju svojih planova i u realizaciji školskih preventivnih programa. Problem droga zastupljen je u svakoj Županiji, a od većih problema je alkohol. Članice Povjerenstva Viktorija Erjavec i Jelena Šimek ukratko su predstavile aktivnosti koje su provedene tijekom godine. Navedeno je kako je u kolovozu održano županijsko stručno vijeće kojem su prisustvovali voditelji školskih preventivnih programa osnovnih i srednjih škola te Učeničkog doma Koprivničko-križevačke županije. Pozvani su predavači iz Zagreba koji su održali razna predavanja, a krovna tema bila je nasilje,“ Jačanje životnih vještina djece i mladih kao prevencija vršnjačkog nasilja“, a druga aktualna tema „Prevencija nasilja među djecom i mladima na društvenim mrežama“. Spomenuta su i financijska sredstva pomoću kojih su realizirani projekti, a koja su doznačena od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta. Ukupno 21 školska ustanova dobila je šesnaest tisuća kuna za preventivne programa u osnovnim školama. Sredstva su škole bile dužne utrošiti na troškove provođenja preventivnog projekta „Živim život bez nasilja“ te na organizaciju ostalih aktivnosti s ciljem prevencije nasilja u školama.

Predstavljeni su rezultati istraživanja „Iskustva i odnos srednjoškolaca prema sredstvima ovisnosti“ koje je prezentirala dr.sc Davorka Gazdek iz Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Naglasila je kako je glavni razlog zbog čega se krenulo u praćenje kretanja sredstava ovisnosti ne samo taj da se dobiju temeljni podaci o proširenosti određenih štetnih navika i ponašanja nego i da se vidi koliko je mjera politike , angažiranost svih sudionika u prevenciji sredstava ovisnosti uspješna te da se poboljša zdravlje i zdravstveno stanje. Istraživanje je nastavak istraživanja koje je započelo 1995. godine na inicijativu Policijske uprave, a Koprivničko-križevačka bila je među prvima koja je krenula u taj postupak. Drugo, treće i četvrto istraživanje nastavljeno je 2002., 2007., 2012. godine. Uzorak na kojem se provodi istraživanje je izrazito velik , a odnosi se na prve i završene razrede Srednje škole, sveukupno 2300 učenika.

Iz istraživanja proizlazi da prema ispitanom uzorku, broj konzumiranja droge na području Koprivničko-križevačke županije je relativno nizak, najčešće se konzumira marihuana i sintetički kanabinoidi. Zabrinjavajući je postotak konzumiranja duhana i alkohola budući da prema dobivenim podacima broj pušača raste. Ispitanici najčešće alkohol konzumiraju nekoliko puta mjesečno, postotak mladića veći je nego kod djevojaka, razlika je izražena bez obzira na dob i spol. Prema usporedbi podataka od 2002. do 2012. godine raste broj konzumacije alkoholnih pića kod mlađih učenika. Ispitanici su relativno dobro informirani o sredstvima ovisnosti, a potrebne informacije pronalaze u školi i na internetu, a pomoć bi najprije zatražili od roditelja i prijatelja. Gazdek je istaknula da se samo zajedničkim angažmanima u nekim socijalno uvjetovanim faktorima mogu postići rezultati te da se treba staviti jači naglasak na prevenciju duhana i alkoholnih pića.

Vezano

Komentari su zatvoreni.