Pala su Vulasova ‘Jedra’

Uslijed preuređenja Strossmayerovog trga u Križevcima uklonjena su visoka stabla, ali je neposrednom žrtvom građevinskih intervencija postao i spomenik, rad akademskog kipara Šime Vulasa. Brončana Jedra su maknuta sa svojeg sidrišta na trgu i samo su odložena pored Doma mladih…

Vulasova križevačka Jedra završila su tako kao staro željezo, koje je, vidimo, interesantno i psima, za olakšavanje ili samo šnjofanje. Ovaj je spomenik inače, u Projektu razvoja turizma križevačko-kalničke regije, na 37. stranici, u popisu značajnih turističkih resursa, naveden kao spomenik kulturne baštine. Spušten s postolja i stavljen na pokrajnju travu to očito više nije, a hoće li biti u novoj i preuređenoj urbanoj vizuri, pokazat će vrijeme.

Vezano

Komentari su zatvoreni.