Tko zapravo vlada čovječanstvom

svjetska_zavjera.jpgIzvještaji
u nezavisnim medijima često navode, u osnovi točnu, tvrdnju da većina
nesretnih događanja u ovom svijetu potječe i kontrolirana je od strane
onih ljudi koji posjeduju globalnu kontrolu nad svjetskim kapitalom,
kao i moć da odlučuju gdje će i kada on biti uložen.

Govori se o moćnim  finacijskim lobijima i korporacijskim
utjecajima. Međutim, teško će se spominjati moćna tajna masonska
društva, poput npr. Illuminata, koja su sastavljena
redom od, razumije se, intelektualne, ekonomske i političke elite čiji
je plan uspostaviti potpunu kontrolu nad čitavim svijetom.

Pripadnici te moćne elite su ljudi su visoke naobrazbe, eksperti na
svom području, podučavani za efikasno djelovanje na svim razinama i u
svim strukturama svjetskih vlada koji su vrlo usko povezani. Priča o
tim društva seže duboku u ljudsku povijest. Ta društva nisu otvorena za
svakog i od svojih članova traže apsolutnu poslušnost. Ulazak u ta
društva vezan je uz tajnovite rituale koji su prepuni crnomagijske
simbolike i sotonizma.

Vrlo je zanimljivo promatrati ankete koje svakodnevno zapljuskuju TV.
Stvara se privid kako narod daje svoje mišljenje o životnim pitanjima i
kako ih političari navodno slušaju. U pogledu poreza ("Treba li ih
smanjivati ili ne"
), vanjske politike ("Napasti Irak ili ne", "Poslati
dotičnog u Haag ili ne"
) i slično. Nezavisni istraživač političkih
manipulacija nad čovječanstvom, Britanac David Icke u svojoj knjizi
"The Biggest Secret" prikazuje tablicu
moći na Zemlji:

 

Na dnu je čitavom širinom Č O V J E Č A N S T V O

Slijede  M E D I J I

Zatim  U J E D I N J E N I  N A R O D I

E U R O P S K A   U N I J A   i   T R G O V A Č K I   B L O K O V I


B I L D E R B E R G   G R U P A

K R A L J E V S K I   I N S T I T U T   Z A   V A N J S K E   P O S L O V E

A M E R I Č K I   S A V J E T   Z A  V A N J S K E  P O S L O V E

T R I L A T E R A L N A   K O M I S I J A

O K R U G L I   S T O L

Nekoliko razina naviše je praznina i onda dolaze…

M A S O N I

M A L T E Š K I   V I T E Z O V I

S K U L L  &  B O N E S

Predposljednja razina, pri samom vrhu prikazuje "Globalnu elitu":

C R N O  P L E M S T V O

I L L U M I N A T I

K O M I T E T   3 0 0

Illuminati.jpg
 
I sama knjiga kaže: "Ovo će možda izgledati nerealno većini ljudi, ali
ja od
vas tražim da razmislite. Svi ćemo se složiti da je nešto vrlo pogrešno
s ovom planetom. Građanski ratovi, bolesti, etnička čišćenja,
religijski ratovi, kršenje ljudskih prava… i lista ide dalje. Da li
su ovi događaji međusobno nepovezani, ili imaju zajednički izvor?

… Konstantno nas hrane propagandom, lošim vijestima, mišljenjima,
lažima … a postoje tone nerečenih tajni. Većina ovih laži dolazi kroz
medije čiji su vlasnici nekolicina ljudi na vrhu spomenute tablice. Sve
se podređuje ciljevima tih grupa na vrhu…"

Ovim započinjem novi tematski blok u kolumni "Iza ogledala" koja će se
baviti raznim tajnim društvima koja su utjecala i utječu na našu
povijest i život. U sljedećem nastavku detaljnije ćemo se pozabaviti
Illuminatima, jednim od najstarijih i najutjecajnijem tajnom društvu u
hijerarhiji moći.

Vezano

Komentari su zatvoreni.